Kontaktligzdas

0-6 gadi

"Kaimiņos divus gadus vecs puisītis spēlējās un ielika rozetē metāla skrūvi. Atceros, kā atbrauca "ātrie" un aizveda viņu uz slimnīcu. Tas bija baisi…" 

Kur slēpjas briesmas? 

Kontaktligzdu jeb rozeti var dēvēt par "durvīm uz elektrību". Ar kontaktdakšas palīdzību tā savieno elektroierīci ar strāvas avotu un ļauj darbināt mūsu elektroiekārtas. Ja šīs "durvis" nav pienācīgi aprīkotas un aizslēgtas, zinātkāres vadīti bērni var piekļūt elektrībai un gūt elektrotraumu. Kontaktligzdas ir viens no biežākajiem ar elektrību saistītajiem elementiem mājoklī, no kura cieš bērni. Mazo ķiparu interese par kontaktligzdām ir dabiska un pašsaprotama – tas ir interesants objekts, kurš atgādina rotaļlietu un tām bieži pievienotas bērniem tik saistošās viedierīces. Turklāt lielākoties rozetes atrodas brīvi pieejamās vietās tieši bērna acu augstumā. Sekas, iebāžot kontaktligzdā pirkstus vai sīkus priekšmetus, var būt ļoti smagas. 

Ko nedrīkst darīt?

  • Bērniem lielākoties ir brīvi pieejami dažādi priekšmeti – flomāsteri, zīmuļi un mantiņas. Starp tiem reizēm pagadās arī mammas matu sprādze, brāļa austiņas, māsas lādētājs un tēta skrūvgriezis. Zinātkāres vadīti, bērni mēdz šos priekšmetus ievietot kontaktligzdās un gūst elektrotraumu. Kāds tiek sveikā tikai ar izbīli, bet citam tas ir nopietns plaukstas apdegums un dziļo audu bojājums. Bērna plauksta ir maza, tāpēc traumēta tiek arī locītava – atjaunot to ir sarežģīti, un bērnam var rasties invaliditāte uz visu mūžu. Lai izvairītos no šāda riska, nepieciešams uzstādīt t.s. drošās rozetes vai izmantot kontaktligzdu vākus un aizsargus, kā arī nenovietot sīkus sadzīves priekšmetus bērnam brīvi pieejamā vietā.  
  • Daudzos mājokļos kontaktligzdas nav drošā tehniskā stāvoklī. Tās mēdz būt vaļīgi nostiprinātas, šķības un "krist" ārā no sienas un aiz tām redzami brīvi pieejami vadi. Diemžēl daudzi šādu nedrošu rozeti uzskata tikai par kosmētisku defektu, neapzinoties, ka kontaktligzda ir bumba ar laika degli un apdraud ne tikai pašus mazākos, bet arī pieaugušos. Laika gaitā dažādi kontaktligzdu veidojošie elementi nolietojas. Rezultātā bojāta rozete un savienojuma punkti var sakarst, radīt dzirksteles un aizdegties, izraisot ugunsgrēku. Šādas kontaktligzdas nedrīkst lietot – tās ir cieši jānostiprina vai jāatslēdz no elektrības padeves. 

  • Jaunojos mājokļu projektos kontaktligzdas tiek uzstādītas teju pie paša grīdas, lai tās labāk varētu noslēpt. Ja mājās ir mazi bērni, šāds risinājums ir ļoti nedrošs, jo bērns rozetei var piekļūt bez piepūles. Plānojot ģimenes mājokļa iekārtojumu, rūpīgi jāpārdomā, kur atradīsies kontaktligzdas un kādā veidā tās tiks aizsegtas, pasargājot atvasi no elektrotraumām.

Svarīgi zināt! Ja bērns pieskāries strāvu vadošajām daļām, pirmkārt, pārtrauc elektrības padevi (atslēdz drošinātājus/ automātslēdžus), citādi apdraudēsi arī savu dzīvību! 

Dalies