KĀ RĪKOTIES ELEKTROTRAUMAS GADĪJUMĀ?

Zemspriegums (līdz 1000 V) 

Latvijā nominālais zemsprieguma elektrotīklu spriegums ir 230/400 V (volti) – šāds spriegums ir mūsu mājokļu kontaktligzdās. Zemsprieguma elektrotraumas var gūt no dažādām sadzīves, dārza un remontam paredzētām elektroierīcēm. Visbiežāk elektroierīces ir bojātas, tiek pašrocīgi labotas vai kļūst bīstamas mitruma ietekmē (ūdens ļoti labi vada elektrību!).  

Ja redzi cilvēku, kurš saņēmis elektrotraumu sadzīvē: 

1. Nekavējoties atslēdz elektrību! To var izdarīt, atslēdzot elektrības kopējo drošības slēdzi (t.s. drošinātāju vai automātslēdzi), atvienojot elektroiekārtu, motoru u.tml. Ja tas nav iespējams, nekādā gadījumā nedrīksti cietušajam pieskarties, jo pats kļūsi par elektriskās strāvas vadītāju un no glābēja par cietušo!  

2. Kad cietušais ir atbrīvots no elektriskās strāvas iedarbības, novērtē stāvokli. Ja cietušais neatbild un nereaģē, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību, zvanot pa tālruni 113. Ja dzīvībai bīstamas traumas nav gūtas, noteikti sazinies ar ģimenes ārstu. 

3. Gaidot glābējus, cietušajam vari sniegt pirmo palīdzību, sekojot glābšanas dienesta speciālistu norādēm.  

Augstspriegums (virs 1000 V) 

Ārā redzamajos elektrības balstos un transformatoru punktos atrodas augstspriegums. Cilvēkam tas ir ļoti bīstams – saņemot augstsprieguma elektrotraumu, cilvēks parasti iet bojā vai, ja izdzīvo, kļūst par invalīdu uz visu mūžu. Vienīgais, kā iespējams palīdzēt cilvēkam, kas nonācis elektriskās strāvas ietekmē augstsprieguma elektroietaisēs, ir nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, zvanot pa tālruni 112,  vai elektroietaises īpašniekam (AS "Sadales tīkls" vai AS "Augstsprieguma tīkls"!) Nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties nedz cietušajam, nedz arī elektriskās strāvas noplūdes vietai, jo jebkura saskare ar augstspriegumu var būt nāvējoša.  

Dalies