01 Nu ko, sākam!

Nevisur ir iespējams uzstādīt brīdinošās zīmes, tāpēc dažus ieteikumus ir vērts atcerēties! Vissvarīgāk atcerēties zīmi “Bīstami – elektrība!”. Tas ir dzeltens trīsstūris ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū. Vietās, kur redzi šo zīmi, ir jābūt īpaši uzmanīgam.

 

02 Nemeklē ekstrēmas sajūtas elektrības stabā!

Nedrīkst kāpt elektrības stabos, jo tas var beigties bēdīgi – no kritienā lauztiem kauliem, līdz nāvējošiem apdegumiem!
 

 

03 Visbīstamākais - spēlēties kastē ar zibeni!

Nedrīkst vērt vaļā transformatoru apakšstaciju durvis vai mēģināt tajā iekļūt, jo elektriskais trieciens var ne tikai apdedzināt roku vai kāju, bet var būt arī nāvējošs, jo elektrība kļūdas nepiedod!

 

04 Ja redzi zemē elektrolīnijas vadus - brauc ar līkumu!

Nedrīkst tuvoties un pieskarties pārrautiem elektrolīniju vadiem – par tiem jāziņo pieaugušajiem, pasargājot gan savu, gan citu dzīvību!

 

05 Spēlējies tālāk no elektrolīnijām!

Nedrīkst neko mest uz elektropārvades līnijām vai laist to tuvumā gaisa pūķus, lidmodeļus, dronus vai citus lidojošus priekšmetus. 
Gaisa pūķa vai lidojoša objekta aukliņā var būt elektrību vadoši elementi, kas nozīmē, ka jebkurā brīdī var saņemt spēcīgu strāvas triecienu. Ja ir notikusi nelaime un pūķis vai lidmodelis ir ieķēries vados, tam nekādā gadījumā nedrīkst kāpt pakaļ vai kā citādi mēģināt to dabūt lejā.

 

06 Redzi pārrautus vadus - netuvojies!

Nedrīkst tuvoties elektrolīnijām, uz kurām ir uzkrituši koki, jo tie vada elektrību!
 

07 Nerāpies kokos, kas atrodas pie elektrolīnijām!

Nedrīkst kāpt kokos, kuru zari ir tuvu elektrolīnijai, jo koku zari ir labs elektrības vadītājs!

 

08 Ļauj pieaugušajiem to izdarīt Tavā vietā!

Nedrīkst labot sadzīves elektroierīces, ja tās ir pieslēgtas elektrībai. Elektroierīču pārbaude ir jāuztic pieaugušajiem vai speciālistiem. Elektroierīces labojot, tās vienmēr ir jāatslēdz no elektrotīkla, izraujot kontaktdakšu no kontaktligzdas!

 

09 Strāvas sitiens var būt trakāks nekā kritiens!

Nedrīkst izmantot elektroierīces ar bojātu vadu izolāciju vai bojātu korpusu!

Nedrīkst bāzt rozetē pirkstus vai priekšmetus un aiztikt bojātu kontaktligzdu, jo tā var gūt elektrotraumu, kas var novest līdz pirkstu amputācijai un pat nāvei!

 

10 Uzmanies, ūdens ideāli vada elektrību!

Nedrīkst pieskarties elektrības slēdzim ar slapjām rokām, jo ūdens ir lielisks elektrības vadītājs. Ja slēdzim ir kaut mazākais bojājums, var saņemt spēcīgu strāvas triecienu!