01 KAS IR ELEKTRĪBA

Elektrība ir mums visapkārt dabā. To var iegūt no saules, vēja un ūdens enerģijas. Tātad elektrība ir cilvēka pārveidota dabas enerģija. Mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju ražot elektrību, izmantojot pat atoma enerģiju. 

Elektrībai nav ne smaržas, ne krāsas, ne skaņas, tādēļ elektrību nevar redzēt, saost vai sadzirdēt, kaut arī tā sastāv no neiedomājami daudzām sīkām daļiņām – elektroniem, kas pārvietojas lielā ātrumā. Elektrību var sajust tikai pieskaroties strāvu vadošām daļām, taču tas ir bīstami. Ja gribam, lai elektrība ir mūsu palīgs un draugs, jāprot pareizi ar to rīkoties un jāievēro elektrodrošības pamatnoteikumi.
 

02 RĪCĪBA ELEKTROTRAUMU GADĪJUMĀ

Elektrotrauma ir elektriskās strāvas izraisīts organisma bojājums.

Ja redzi, ka cilvēks guvis elektrotraumu, rīcības ABC ir šāds:

  • A - Ja vari, nekavējoties atslēdz elektrību! Ja nevari atslēgt elektrību, netuvojies cietušajam!
  • B - Zvani 112!
  • C - Sauc palīdzību un brīdini apkārtējos!

Atceries, elektrība kļūdas nepiedod! Pārbaudi savas zināšanas elektrodrošībā, aizpildot interaktīvu testu šeit.