01 Elektrība

Elektrība nav dzirdama un redzama, elektrība kļūdas nepiedod, tāpēc tā ir jo sevišķi bīstama gan sadzīviskās situācijās, gan atpūtā pie dabas! Visbiežāk cilvēki elektrotraumas gūst labi zināmās vietās, piemēram, mājās, vai arī mājas pagalmā, tādu elektroietaišu tuvumā, kuras ēkās vai arī brīvā dabā gadu desmitiem bijušas vienās un tajās pašās vietās. Ikdienas rutīnā cilvēki aizmirst būt piesardzīgi.

 

02 RĪCĪBA ELEKTROTRAUMU GADĪJUMĀ

Ja redzi, ka cilvēks guvis elektrotraumu, rīcības ABC ir šāds:

A - Ja vari, nekavējoties atslēdz elektrību! Ja nevari atslēgt elektrību, netuvojies cietušajam!
B - Zvani 112!
C - Sauc palīdzību un brīdini apkārtējos!
 

Pārbaudi savas zināšanas elektrodrošībā, aizpildot interaktīvu testu šeit.