01 Elektrodrošība iekštelpās

 • Nelieto pašdarinātus vai labotus pagarinātājus un drošinātāju ieliktņus!
 • Nedarbini bojātas elektroierīces, pat ja ir redzams it kā nenozīmīgs bojājums!
 • Neremontē elektrotīklam pieslēgtas elektroierīces!
 • Neatstāj bez uzraudzības ieslēgtas elektroierīces!
 • Nemaini spuldzes un netīri gaismekļus, ja nav atslēgts spriegums!
 • Nedzen naglas un neurb caurumus sienās, nepārbaudot, vai tur nav elektroinstalāciju vadu! 
 • Izmanto strāvas noplūdes automātus!
 • Izvēlies ierīces ar dubulto izolāciju, tā pasargās no elektrotraumām un atvieglos šo ierīču pieslēgšanu elektrotīklam. Vai arī izvēlies ierīces, kuru korpusam ir aizsargzemējums, par ko liecina kontaktdakša ar aizsargzemējuma spaili!
 • Uzmani zīdaiņus elektroietaišu tuvumā, kā arī regulāri pārrunā elektrodrošības pamatnoteikumus ar savas ģimenes bērniem!
 • Neuztici amatieriem mājokļa elektrotīkla izbūvi – to drīkst veikt tikai licencētu firmu speciālisti vai sertificēti elektriķi!
   

02 Elektrodrošība brīvā dabā

 • Pagalmā vai dārzā nelieto tādas elektroierīces, kas nav paredzētas lietošanai ārpus telpām!
 • Ievēro zīmes “Bīstami – elektrība”! Paaugstinātas bīstamības objektu tuvumā ir izvietoti brīdinājumi par elektrobīstamību – dzeltenas trīsstūrveida zīmes ar melnu apmali un melnu zibens simbolu vidū.
 • Nemakšķerē gaisvadu elektrolīniju tuvumā! Ar makšķerkātu aizskarot gaisvadu elektrolīnijas vadus, var gūt smagas elektrotraumas – gan makšķerkāts, gan tā aukla var saturēt elektrisko strāvu vadošus elementus.
 • Regulāri atgādini bērniem un jauniešiem, ka ir bīstami kāpt elektrolīniju balstos, makšķerēt elektrolīniju tuvumā, sviest uz vadiem rotaļlietas, stieples vai citus priekšmetus, bojāt elektroiekārtas, atvērt elektroapgādes sadales skapjus un transformatoru apakšstaciju durvis, iet aiz elektroiekārtu drošības aizžogojumiem vai apakšstaciju teritorijās u.tml.!