01 Elektrodrošība

Kabeļu līnijas vizuāli nav vienkārši ieraugāmas, bet gaisvadu elektrolīnijas ainavās gadu desmitiem atrodas vienās un tajās pašās vietās, tādēļ dažkārt tās nepamanām vai aizmirstam par drošību. Saimnieciskās darbības veicēji, pildot ikdienas pienākumus ar tehniku un mehānismiem, nereti pārrok kabeļus, sarauj gaisvadu elektrolīniju vadus, bojā balstus, elektroapgādes sadalnes u.c. Mēs visi esam tikai cilvēki un, protams, varam kļūdīties.

02 Rīcība nelaimes gadījumā

A - Ja noticis negadījums un tehnika ir saskārusies ar elektrolīnijas vadu, no tehnikas nekāp ārā, bet centies ar to nokļūt pēc iespējas tālāk no bojājuma vietas. Ja braukt ar tehniku nav iespējams, lec no tās ārā un, neatraujot pēdas vienu no otras, aizšļūc, aiztipini vai aizlec prom no negadījuma vietas. Svarīgi, lai ir tikai viens saskares punkts ar zemi – ja kājas atrausi vienu no otras, saņemsi strāvas triecienu, kas var būt letāls. Drošībā būsi pēc ne mazāk kā 8 metru attālumā.

B - Izvērtē dzīvības un tehnikas cenu – neatgriezies nelaimes gadījuma vietā.

C - Zvani 112!

Līdz ierodas speciālisti, nepieļauj, ka citas personas vai dzīvnieki tuvojas bīstamajai zonai!

Pārbaudi savas zināšanas elektrodrošībā, aizpildot interaktīvu testu šeit.