01 Darbs elektrolīniju tuvumā

Darbi elektrolīniju aizsargjoslā jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. Informācija – kā un kur to veikt – pieejama šeit.

02 Darbu saskaņošana ar AS "Sadales tīkls"

Pirms darbu sākšanas jānovērtē drošības riski un darba laikā jāievēro drošības noteikumi:

  • Jāievēro Aizsargjoslu likums, kas nosaka, ka elektrolīniju aizsargjoslās nedrīkst strādāt ar tehniku, kas augstāka par 4,5 metriem.

  • Ja darbiem nepieciešama tehnika, kas augstāka par 4,5 m, darbi ir obligāti jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”.
  • Saskaņošana jāveic ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas.

Saskaņojot darbus, AS “Sadales tīkls” nepieciešamības gadījumā atslēgs spriegumu elektrolīnijā, jo elektrība kļūdas nepiedod.

03 Rakšanas darbu saskaņošana ar AS "Sadales tīkls"

Pirms rakšanas darbiem noskaidro, kādas inženierkomunikācijas atrodas plānoto darbu teritorijā un saskaņo darbu ar atbildīgajām iestādēm – pirmkārt, ar AS “Sadales tīkls”, bet gadījumos, ja rakšana plānota dziļāk par 30 cm – ar vietējās pašvaldības būvvaldi:

  • Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizliegts rakt zemi tuvāk par

  • Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu aizliegts rakt zemi dziļāk par

 

 

 

04 Esi atbildīgs!

Bieži vien personas, kuras izraisījušas elektrotīkla bojājumu, no notikuma vietas aizbrauc, par notikušo nepaziņojot AS “Sadales tīkls”. Gadījumos, kad tiek bojātas kabeļu līnijas, rakšanas vietu aizrok, mēģinot noslēpt darbu pēdas, kas apgrūtina un paildzina bojājuma vietas meklēšanu. Elektrība kļūdas nepiedod, tāpēc ir arī ļoti liels risks, ka tehnikas vadītāja gļēvulība var maksāt citam cilvēkam dzīvību. Būsim atbildīgi un ziņosim par negadījumu.